CHÚNG TÔI THẤY, CHÚNG TÔI NÓI (We See, We Say)

CHÚNG TÔI THẤY, CHÚNG TÔI NÓI (We See, We Say) Là chương trình HÀNH ĐỘNG của trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) với phụ nữ huyện A Lưới (huyện hội LHPN huyện A Lưới và nhóm phụ nữ thị trấn A Lưới).

CHÚNG TÔI THẤY, CHÚNG TÔI NÓI sẽ cùng chị em nói về cuộc sống của các chị, của trẻ em gái sống tại A Lưới, với những áp lực trong cuộc sống xuất phát từ quan niệm, thái độ, giá trị và phân công về giới...

CHÚNG TÔI THẤY, CHÚNG TÔI NÓI sẽ cùng chị em chia sẻ về những bất bình đẳng giới, sự phân biệt đối xử và những thiệt thòi về quyền lợi của người phụ nữ... từ đó vận động các chị, các tổ chức, đoàn thể cùng tích cực hành động để thay đổi vị thế và tăng cường quyền và lợi ích cho phụ nữ tại địa phương...

Chương trình được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2014 tại A Lưới.

 Các tin mới hơnTin mới - nóng

  •  
  • Sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng trong bảo vệ môi trường

    Sáng ngày 2/10/2014, tại Hà Nội, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Hội thảo “Sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng trong bảo vệ môi trường”. Ông Phạm Bích San – Phó Tổng thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và ông Lê Văn Hợp – Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền đồng chủ trì Hội thảo.

    xem tiếp >>