Tóm tắt - Thể lệ cuộc thi ảnh Môi trường

Tóm tắt - Thể lệ cuộc thi ảnh Môi trường Bản tóm tắt thể lệ cuộc thi Sáng tác Ảnh Môi trường... một cuộc thi hướng đến các tổ chức, cá nhân có quan tâm đến lĩnh vực bảo vệ môi trường và đã chụp những bức ảnh về môi trường.

Hy vọng các bạn sẽ tham gia cuộc thi và có cơ hội trải nghiệm và giành giải thưởng của cuộc thi.

  •  
  • Sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng trong bảo vệ môi trường

    Sáng ngày 2/10/2014, tại Hà Nội, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Hội thảo “Sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng trong bảo vệ môi trường”. Ông Phạm Bích San – Phó Tổng thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và ông Lê Văn Hợp – Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền đồng chủ trì Hội thảo.

    xem tiếp >>